Zomerzonnewende

De zomerzonnewende nadert…

Een unieke aangelegenheid om stil te staan bij een stuk onderbelichte en verdoken Vlaams-Noorse geschiedenis. Het graafschap Vlaanderen vond zijn ontstaansgeschiedenis bij de Vikingen. Heel wat historische Noormannen die in de succesvolle Iers-Canadese reeks “Vikings” aan bod komen, zetten voet op Vlaamse bodem. Meer nog. Vlaanderen was zelfs een tijdje de uitvalbasis van het grote Vikingleger voor invallen in Engeland en Frankrijk.

Als er iemand in Vlaanderen is, die haast zijn hele leven lang opzoekingswerk verrichtte naar het leven van de Vikingen, is het Erik De Quick uit Turnhout. Erik zal ons op zondag 19 juni 2022 om 15u aan de hand van een verrassende uiteenzetting van ruim een uur lang met passie onderhouden over de invloed van de Vikingen op onze tradities en gebruiken. Erik is ook lid van de Marnixring Brigand in Turnhout en decennia actief in zowel de partijpolitieke als niet -partijpolitieke Vlaamse beweging.

Het Viking Genootschap bestaat meer dan 20 jaar en werd opgericht door Erik, die het nog steeds leidt. Het is de oudste Viking vereniging in de Benelux en de enige Viking organisatie ter wereld die zowel studie en onderzoek doet naar de Vikingen, een werkgroep proefondervriendelijke archeologie en levende geschiedenis heeft die het dagelijks leven van de Vikingen uitbeeldt, met de naam Scaldingi, en bovendien een driemaandelijks Nederlandstalig tijdschrift over Vikingen uitgeeft.

Na de pauze en tussen pot en pint, krijgt u de kans om vragen te stellen die wellicht tijdens de uiteenzetting spontaan zullen opkomen. De organisatie vraagt geen verplichte inkom, maar doet graag een beroep op een vrijwillige bijdrage.