Feestdag van Wales

De Heilige David

In Wales wordt op 1 maart het leven van de patroonheilige van Wales, Saint David, gevierd. De Welshe cultuur en identiteit staan op deze dag centraal. In 589 zou Saint David op deze dag in Menevia zijn gestorven.

Jaarlijks worden er marsen en parades in Wales gehouden om Saint David te herdenken. De grootste vindt in Cardiff plaats. De optochten zijn een viering van het Welshe erfgoed en de Welshe cultuur.

De Heilige David van Wales werd ‘de Waterdrinker’ genoemd omdat hij vegetarisch leefde en enkel water dronk. Hij stichtte verschillende kloosters, onder meer in Mynyw (Menevia). Als bisschop-abt lag hij aan de basis van het kloosterleven in Wales en Cornwall.

Omstreeks 550 nam hij deel aan de synode te Brevi waar hij heftig tekeerging tegen ketterijen. Volgens de legende rees er een kleine heuvel onder zijn voeten op, zodat men hem beter kon horen. Hij werd in 1120 heilig verklaard, en wordt voorgesteld als abt in pij of als bisschop, meestal staande op een heuveltje. Op zijn schouder zit een duif als symbool van goddelijke inspiratie, maar ook naar de legende dat dit gebeurde tijdens zijn preek tegen de pelagianen*. Als stichter draagt hij een boek met daarop een kerk- of kloostermodel.

Veel aparter is het attribuut van de prei, ofwel als symbool van het vegetarische dieet dat hij zijn monniken voorschreef, ofwel als nationaal symbool van Wales. Hij zou de Welshmen verorderd hebben een prei op hun helm te dragen om hen te onderscheiden van de vijanden (Saxons). Ook wordt hij afgebeeld met narcissen, een bolvormige plant die een beetje op prei gelijkt en in klank (daffodil) overeenkomt met David (Dafydd). Hij is schutspatroon van dichters en pasgeborenen.

Aan het begin van de 21e eeuw is door de inwoners van Wales geprobeerd van deze dag een nationale feestdag te maken, maar dat werd geweigerd door de Britse overheid.

* Pelagianen: aanhangers van Pelagius, een Engelse monnik uit de 5de eeuw die de erfzonde loochende en beweerde, dat de mens uit eigen kracht kan zalig worden.

Afbeelding overgenomen uit “ImagiNATION” gepubliceerd door de Europese Vrije Alliantie (EVA) en het Maurits Copieters Centrum, 2017. “Yes Wales independence”. Poster illustrates Catalan and Welsh solidarity towards independence for both nations. Wales, 2016.