Brabants Bierweekend

Dat Charlepoeng nog steeds tot onze verbeelding spreekt hebben we te danken aan drie markante figuren en initiatieven. Stan Jena (1904-1970) die zich als VTB voorzitter te Neerijse inzette voor zijn herdenking tijdens het interbellum, Erik Martens (1939-2015) die te Huldenberg garant stond voor zijn geschiedkundige overlevering, en Biergilde Dijleland die koos voor het brouwen van Charlepoengbieren.

Een stukje familiegeschiedenis, degelijk historisch opzoekingswerk en constructief drinken bezorgde Herberg ’t Klein Verzet aldus alle ingrediënten voor een hedendaagse invulling van het verhaal van Charlepoeng aan de hand van een wandel- en fietsroute die ons de troebele tijden van het einde van de 18de eeuw doet herbeleven.

Het Europa van rond 1800 was getuige van een veralgemeend volksverzet, van beeldenstorm en boerenkrijg, van een botsing tussen de plaatselijk gegroeide verschillen ten gevolge van sociale tradities en historische lotgevallen (“voor outer en heerd”) en de theoretische modellen die in naam van de menselijke rede (“égalité, fraternité et liberté”) worden opgelegd door een doelgerichte oorlogsmachine; een complex tijdsmoment van 200 jaar geleden dat zich bezig is te herhalen in het Europa van vandaag ?