Sint-Kristofel

Naamdag van de heilige Christoffel

In de ‘westerse’ traditie betekent Christophorus letterlijk ‘Christus-drager’

De meest gangbare versie vertelt het verhaal van de ‘Grote Vriendelijke Reus’ die reizigers op zijn schouders over een wilde stroom zette, in de hoop daarmee in dienst te kunnen treden bij de machtigste heerser ter wereld.
Toen hij op een dag een kind wilde overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaarder. Blijkt dat Christoffel Jezus op de schouders had. Hij herkende zijn schepper, werd gedoopt en stierf de marteldood na een periode als prediker.
Op veel afbeeldingen staat Christoffel inderdaad in een rivier met op zijn schouders een kind. Die overzetscène is in eindeloze variaties neergezet op schilderijen, medailles, altaarstukken, sleutelhangers, enz.

Op ‘oosterse’ afbeeldingen is de heilige Christoffel een reus met hondenkop

De meer oostelijke voorstelling ziet Christoffel als een ‘kynokephalos’, een reusachtige wezen met een hondenkop. Die zou priesters of monniken hebben begeleid, werd door hen gedoopt en kon daar door spreken met een menselijke tong. Hij predikte, verrichte wonderen en zou zelfs de Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de marteldood te sterven.

Noch de ene, noch de andere ?

Eigenlijk is hij niet eens een ‘officiële’ heilige meer, in die zin dat het Vaticaan hem in 1969 schrapte van de heiligenkalender wegens gebrek aan historiciteit. En toch blijft hij even populair, al sinds de Middeleeuwen als beschermheilige van de reizigers.