Onze-Lieve-Vrouw

Een titel, een beeld, een lied verenigd in één verhaal over schoonheid en vroomheid.

De genese van hét icoon van Vlaanderen’s emancipatie

1843 – Mevrouw Adelaïde d’Hane-Steenhuyze-de Potterde Commines (1803-1844) beslist een groot Mariabeeld aan de nieuwe kerk van de paters Jezuïten in de Posteernestraat te Gent te schenken. Het marmeren beeld met een hoogte van 2,75 m wordt gemaakt door de jonge Antwerpse beeldhouwer Jen-Baptiste Decuyper en op 1846 in de nis boven het hoofdaltaar geplaatst.

1860 – Op 9 mei worden de verguld zilveren kronen geplaatst op de hoofden van Maria en Jezus door Mgr Gonella, de Nuntius van Paus Pius IX.

1861 – Op 9 mei overhandigen de notabelen van Gent een verzoek aan de bisschop om dit als eerste gekroonde Mariabeeld in Vlaanderen “Notre Dame de Flandre” te mogen heten.

1892 – De Paters Jezuïeten van Gent krijgen de toelating om op 9 mei de kerkelijke getijden te biddenen een eigen mis te lezen ter ere van OLV van Vlaanderen; Sindsdien wordt de Beeldkroning door een plechtige Novene herdacht.

1910 – Voor het “Gulden Jubelfeest der Kroning van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen” werd het Marialied “Liefde gaf u duizend namen” geschreven door tekstschrijver A. Cuppens en toondichter L. Vocht.

1956 – De residentie van de Posteernestraat wordt opgeheven en het Mariabeeld wordt naar de kerk van het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat overgebracht.

1960 – Het eeuwfeest van de kroning wordt gevierd maar nadien taant de verering mede doordat de kerk in de Savaanstraat vaak is gesloten.

2010 – Door de oprichting van een Beschermcomité wordt er nog een waardig dubbelfeest georganiseerd voor de 150ste verjaardag van de kroning en de 100ste verjaardag van het lied.