Schrikkeldag

De schrikkeldag

Het kalenderjaar duurt eigenlijk 365 dagen en een kwart. Om te voorkomen dat de seizoenen elke 100 jaar 24 dagen vroeger zouden beginnen, wordt er om de vier jaar een correctie toegepast in de vorm van een extra dag op 29 februari, de zogenaamde schrikkeldag. Elk jaar dat zonder rest deelbaar is door 4, is een schrikkeljaar, met uitzondering van de eeuwjaren die deelbaar zijn door 100, maar niet door 400.

Het eerste deel van de woorden ‘schrikkeljaar of -dag’ is afgeleid van het werkwoord ‘schrikken’ dat oorspronkelijk, in de 14de eeuw, ‘verspringen, een sprong vooruit nemen’ betekende. 29 februari werd toen ook een ‘schrikdag’ genoemd. In de 17de eeuw werden samenstellingen vaak verbonden met de betekenisloze lettergreep ‘-el’ en sprak men van een ‘werkeldag’, een ‘rusteldag’ en bijgevolg dus ook van een ‘schrikkeldag’.

“Heeft februari negentwintig dagen,
dan mogen de meisjes de jongens vragen.”