Saint Patrick’s Day

Heilige Patricius (385 – 17 maart 461) (Engels: Patrick, Iers: Pádraig) is de beroemdste missionaris van Ierland. Waarschijnlijk werd hij eind 4e eeuw geboren. Hij heeft waarschijnlijk zijn werk gedaan in de eerste helft en het midden van de 5e eeuw. Noch van het begin van zijn activiteiten, noch van geboorte is een precieze datum bekend.

Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Keltisch. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht.

Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre. Paus Celestinus I (422-432) gaf hem de opdracht het heidense Ierland te bekeren. Hij keerde naar het eiland terug om in de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het christendom te brengen. Mogelijk werd hij door zijn vroegere leraar, de heilige bisschop Germanus, tot eerste bisschop van Ierland gewijd. Hij had het niet makkelijk, omdat de katholieke Britten hem minachten vanwege zijn lagere achtergrond en de Ieren hem wantrouwden omdat hij een vreemdeling was. Halverwege de 5e eeuw vestigde hij zijn bisschopszetel in Armagh. Hij zou honderden kerken hebben gesticht. Hij overleed in of na 461, mogelijk in Armagh of Saul (bij Downpatrick), waar hij is begraven is onbekend.

In later tijden (7e eeuw) werd vooral in het bisdom Armagh dat het primaat van Ierland opeiste, zorgvuldig een cultus rond zijn persoon opgebouwd. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek.

De populaire legende over hem verteld over hoe hij de slangen uit Ierland verdreef (vandaar dat er geen slangen zijn op het eiland), en hoe hij de shamrock, een op klaver gelijkend gewas met drie bladeren aan één steel, gebruikte als voorbeeld voor de goddelijke Drie-eenheid van het Katholieke geloof. Hij wordt ook voornamelijk afgebeeld met shamrock in zijn hand, en het plantje is ook een embleem voor Ierland (alhoewel de harp het officiële symbool is).

Saint Patrick is de patroon van kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee en beschermt hij tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad. De nationale feestdag van Ierland is naar hem vernoemd, St. Patrick’s Day of Lá Fhéile Pádraig, en wordt gevierd op 17 maart.

 

Sint-Brigida of Bridget van Kildare (453 – 523) is de vrouwelijke is de vrouwelijke patroonheilige van Ierland. Ze trok zich op jonge leeftijd terug als kluizenares en ging wonen in een hol onder een eik. Ze stichtte daar in de vijfde eeuw het klooster van Kildare (cill = cel, kerk; dara = eik). Behalve abdis was ze ook bisschop, wat lijkt te worden bevestigd doordat haar opvolgsters aan het hoofd van de abdij van Kildare tot de 12e eeuw de rang van bisschop hadden, en bleven zoals Bridget gekleed in een witte wollen mantel..

Heel wat van verhalen over haar zijn een verchristelijking van de verhalen van de Keltische godin Brigit. De cultus van Brigida werd in de Lage Landen geïntroduceerd door Foillan († 655). De Sint-Salvatorskathedraal van Brugge bezit een stuk van haar mantel als reliek. Volgens de overlevering waren moeder en dochter als slaven verkocht aan een landeigenaar, die veel vee had. Toen moeders ogen slechter werden, moest Bridget, zo klein als ze was, de koeien melken, en boter, kaas en room maken. Zij geldt als beschermheilige van het vee en haar naamdag valt op 1 februari.