Dag van de Aarde

2009 VN resolutie Moeder Aarde

In 2009 werd 22 april op initiatief van de Boliviaanse president Evo Morales door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van Moeder Aarde (Pacha Mama). De resolutie spreekt van “de Aarde en haar ecosystemen ons thuis” en “harmonie met de natuur en de Aarde” als opgave voor de mensheid.

Reeds in 1970 werd mede door de Schotse landschapsarchitect Ian L. McHarg (1920 – 2001), de basis gelegd voor de jaarlijkse Dag van de Aarde. Hij nam het voortouw in het aan de kaak stellen van het roekeloos ruimtebeslag door de mens aan wie hij een ‘arrogant misprijzen’ toeschreef voor zijn natuurlijke omgeving. Als architect streefde hij naar een optimale integratie van de menselijke en natuurlijke wereld. De menselijke leefomgeving dient zich in te passen in de natuurlijke omgeving en zijn bijzondere klimatologische omstandigheden, en niet omgekeerd. Voor de destructieve, stedelijk-industriële ontwikkelingsstijl bedacht hij de term ‘dominate & destroy’.

“Let us abandon the simplicity of separation and give unity its due. Let us abandon the self-mutilation which hasbeen our way and give expression to the potential harmony of man-nature.”, I.L.McHarg, Design with Natur, 1969