Jan van Ruusbroec

Johannes van Ruusbroec (1293 – 1381)

Geboren in Ruisbroek (Pajottenland) wordt hij de grootste mysticus van de Nederlanden. Hij werd priester in 1317 en bleef 25 jaar verbonden als kapelaan aan de Brusselse Sint-Goedelkerk. Daarna trok hij zich terug in de eenzaamheid van het Zonie├źnwoud te Groenendaal (Hoeilaart).

Hij stichtte er een priorij van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus en werd er de eerste prior. Als grootste Vlaamse mysticus kreeg hij de titel doctor extaticus of doctor divinus en werd in 1908 zalig verklaard.

Hij wordt afgebeeld in de zwarte kledij van de augustijnenkoorheren en zith weleens onder een boom met een boek, een kruisbeeld en een ganzenveer. Een stapel boeken aan zijn voeten zinspeelt op zijn gepubliceerde werken, tot op heden bewaard in elf traktaten en zeven brieven.