Heilige Sebastiaan

Sebastianus van Rome

Een van de veertien noodhelpers, officier van de lijfwacht van keizer Diocletianus. Sebastiaan gebruikte dikwijls zijn posiitie om christenen te helpen, maar werd ontmaskerd, aan een boom gebonden, met pijlen doorzeefd en voor dood achtergelaten. Met de hulp van de Heilige Irene genas hij en nadien verweet hij de keizer diens wandaden. Circa 288 werd hij hiervoor doodgegeseld.

De afbeelding in Romeinse of middeleeuwse wapenrusting is zeldzaam, maar komt voor. Gewoonlijk houdt Sebastianus in dat geval een of meerdere pijlen in de hand.

Meestal is hij enkel in een lendendoek gekleed, de armen boven het hoofd of achter de rug aan een boomstam of zuil gebonden. Aan de pijlen in zijn lichaam is hij gemakkelijk te herkennen. Naast zijn voeten liggen soms een officiershelm, schild of zwaard. Op sommige afbeeldingen reikt Sebastianus met één hand naar de pijlwonde in zijn borst. Ook een boog en een knots komen voor, maar het is wel opvallend dat de marteling die hem fataal was, het vaakst word uitgebeeld.

Sebastianus is de patroonheilige van de schutters, schuttersgilden, soldaten, jagers, oorlogsinvaliden en van verschillende andere beroepen.

Hij wordt aangeroepen tegen keelpijn, diarree, koorts, lepra, stomheid, waanzin en zweren. De pestpijl staat symbool voor het toeslaan van de pest, en vanwege de pijl is hij een van de pestheiligen. Zijn feestdag wordt gevierd op 20 januari.