Hoogdag van Verzet

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Feestdag van Vlaanderen, jaarlijks op 11 juli. Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Het is de herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli 1302 bij Kortrijk.

Graaf Robert II van Artois bracht een Frans leger bestaande uit ongeveer 50.000 man op de been. Zij moesten het opnemen tegen een Vlaams burgerleger dat slecht bestond uit 20.000 ambachtslui en landbouwers. De Vlamingen waren bewapend met lansen, ook wel “goededags” genoemd. De Fransen werden opgejaagd naar de nabijgelegen moerassen en sloegen uiteindelijk op de vlucht.

Toen de strijd gestreden was, raapten de Vlaamse soldaten de sporen van de gedode en gewonde Franse ridders op, waardoor de slag de naam “Guldensporenslag” kreeg.

11 juli is geen betaalde vakantiedag voor alle Vlamingen, maar sinds het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw is deze dag wel het orgelpunt van een jaarlijkse 11-daagse activiteitencampagne n.a.v. het ‘Feest van de Vlaamse Gemeenschap’. “Vlaanderen Feest!” organiseert elk jaar rond en naar aanleiding van de Vlaamse feestdag een ‘festival’ van Vlaams gemeenschapsleven overal in Vlaanderen, met ettelijke honderden kleinere en grotere activiteiten van straat tot stad.

HEILIGE BENEDICTUS VAN NURSIA, PATROON VAN EUROPA

Benedictus werd ca 480 te Nursia in het Italiaanse Umbriƫ geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van een woestijnmonnik in de eenzaamheid van een grot te Subiaco ten oosten van Rome. Vervolgens kwam hij aan het hoofd te staan van een naburig klooster: Vicovaro. Maar na een verijdelde vergiftigingspoging door de monniken daar keerde hij naar Subiaco terug. Daar legde hij de basis voor een aantal kloostergemeenschappen, die op de leest van zijn idealen waren geschoeid.

Benedictus schreef zijn regel, waaruit de aanbeveling Ora et Labora (= Bid en Werk) wereldberoemd is geworden. Vooral dat ‘werk’ was in die tijd een doorbraak. Immers werk was voorbehouden aan de laagstgeplaatsten in de maatschappij: aan slaven en lijfeigenen. Adel en geestelijkheid werkten niet. Wanneer nu Benedictus niet alleen studie, maar ook werk voorschrijft naast gebed, vraagt hij daarmee van zijn monniken een houding van de minste der mensen; zij waren vaak van adellijke afkomst en voor hen was werken beneden hun rang en waardigheid. Tegelijk zou je achteraf kunnen opmerken, dat ‘werk’ sindsdien een steeds hoger maatschappelijke waarde is geworden! In 1964 benoemde paus Paulus VI hem tot patroon van Europa.

Overal in Europa zouden zich de komende eeuwen volgelingen van Benedictus vestigen, en door hun werk kunst en cultuur bevorderen. Kloostergemeenschappen die niet op Benedictus teruggingen, maar bv. op Ierse abten, verruilden vaak in de loop der tijden hun meestal veel rigoureuzer regel voor die van Benedictus. Diens regel blijkt in de praktijk het best het evenwicht te bewaren tussen theorie en praktijk; tussen zelfheiliging en naastenliefde, tussen aktiviteit en contemplatie; tussen praktisch organisatievermogen en wijsheid. Later zou de heilige Geertruida van hem zeggen dat hij in het uur van de dood een “wal was tegen de valstrikken van de duivel”. Zo werd hij ook patroon van de stervenden.

WERELDBEVOLKINGSDAG

De wereldbevolkingsdag – ook wel Internationale Dag van de Bevolking genoemd en in het Engels: World Population Day – is op 11 juli 1987 door het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) uitgeroepen om de aandacht te vestigen op de overbevolking van mensen op aarde.

Betreffende dag was berekend dat er 5.000.000.000 mensen zouden zijn. Anno 2011 waren dat er al 7 miljard.

Problemen door overbevolking leiden onder meer tot voedsel- en water tekorten, uitputting van grondstoffen, geen goede plaats om te kunnen wonen en het ontstaan van conflicten.