Arnold van Tiegem

Heiligendag van Arnoldus van Tiegem

Sint Arnoldus is de schutspatroon van de brouwers. Ook de Arnoldus Groep wordt naar hem genoemd.

Arnold werd geboren in 1040 in Tiegem, een rustig Vlaams dorpje tussen Leie en Schelde. Hoewel van adel, was zijn vader een vermaard brouwer in de streek van Oudenaarde. Het ene sloot dus geenszins het andere uit. Feit is dat Arnold al vroeg de geheimen van een goed brouwsel leerde kennen.

Arnold was aanvankelijk ridder onder Boudewijn vn Vlaanderen en schreef merkwaardige heldendaden op zijn naam. Er wordt zelfs verteld dat ’Sterke Arnold’ zijn tegenstanders op tornooi te lijf ging met de mast van een schip!

Op een mooie morgen zag hij echter ’het ware licht’. Hij keerde zijn rijke bestaan de rug toe, zwierf door West-Europa en strandde als monnik in de benedictijnerabdij van Sint-Medard te Soissons. Hij werd er abt en in 1081 werd hij zelfs tot bisschop benoemd. In die hoedanigheid slaagde hij erin, dankzij zijn grote diplomatieke gaven, komaf te maken met de tweedracht tussen de Vlaamse en Brabantse adel, vandaar dat hij ook bekend staat als “vredestichter in Vlaanderen”. Dit gaf hem zo’n hoge graad van aanzien en verering, dat iedereen hem benaderde om gunsten te verkrijgen. In de herfst van zijn leven trok hij zich terug in de door hem gestichte Sint-Pietersabdij in Oudenburg, tussen Brugge en Oostende, waar hij in 1087 overleed.

Hoewel geen gecanoniseerde heilige, wordt hij wel als zodanig vereerd, mede omdat hij vrede heeft gesticht. Hij is patroon van de molenaars, bierbrouwers en herbergiers omdat hij in tijden van pest de mensen aangeraden zou hebben om bier te drinken in plaats van besmet water. Arnoldus werd heilig verklaard in 1121 en zijn feestdag is 14, 15 of 16 augustus. Vroeger werd zijn beeld dan in de brouwerij op een tafel gezet en met een krans versierd.

Arnoldus en Streuvels, twee buren

Met Tieghem, het Vlaamsche Lustoord schreef Streuvels een monografie over het nabij Ingooigem gelegen toeristische dorp Tiegem. Hij schreef het werkje in opdracht van een welgestelde Tiegemnaar (Vital Moreels) en kreeg daarvoor, naar eigen zeggen tweeduizend frank en een mand wijn.

Op initiatief van Vital Moreels groeide het dorp aan de Tiegemberg uit tot een bekende bedevaartplaats (tot op vandaag wordt er de heilige Arnoldus vereerd) en ontspanningsoord (een lusttuin op de flanken van de Tiegemberg).

Streuvels kwam dikwijls te Tiegem, waar hij enkele goede vrienden had wonen, zoals de molenaar Torie Mulders, de kunstschilders Valerius de Sadeleer en Staf Stientjes en de componist Alfons Moortgat.