Fair trade week

Noteer alvast in je agenda: Week van de Fair Trade (6 – 16 oktober 2021).  Op naar een nieuw en fair jaar, met een “just fair blond bier” !