Edith Stein

Co-patrones van Europa

Edith Stein, Brigitta van Zweden en Catherina van Siena werden op 11 oktober 1999, bij het begin van de synode voor Europa, door paus Joannes-Paulus II uitgeroepen tot co-patronessen van het Europese continent.

Deze drie vrouwen vervoegen drie mannen, die reeds eerder de titel ‘patroon van het westen’ toegekend kregen. De heilige Benedictus van Nursia werd in 1964 uitgeroepen tot patroon van Europa door paus Paulus VI. In 1980 voegde paus Johannes-Paulus II daar Cyrillus en Methodius aan toe als vertegenwoordigers van de Slavische wereld.

Met Brigitta van Zweden, die ook patrones van Zweden is, wordt het noorden van het continent aangesproken. Catharina van Siena, die tevens patrones van Italie is, wordt het zuiden betrokken in het Europees project. Met Edith Stein als filosofe staat ze heel dicht bij de vragen die de hedendaagse mens zich vandaag de dag stelt. Zij staat model voor al wie zich engageert in dienst van de vrijheid en op zoek is naar de waarheid.

Edith Stein (1891-1942) is het symbool van de drama’s in het Europa van deze eeuw. Ze werd geboren in een orthodox-joods gezin en was filosofe voor ze zich tot het katholiscisme bekeerde en karmelietes werd. Haar militantisme voor de sociale promotie van de vrouw was bijzonder opmerkelijk voor haar tijd. De pagina’s die zij neerpende over de rijkdom van de vrouwelijkheid en de opdracht van de vrouw vanuit menselijk en religieus oogpunt zijn beklijvend.

Haar bekering tot het christendom leidde niet tot een ontkenning van haar joodse wortels, maar integendeel tot een herontdekking ten gronde. Zij getuigde van menselijke solidariteit en een echt spiritueel delen door het lijden van het Joods volk tot het hare te maken.

Edith Stein stierf als zuster Teresia Benedicta a Cruce in het concentratiekamp van Auschwitz. Haar kreet vermengde zich met deze van alle slachtoffers van deze afschuwelijke tragedie, en is tegelijk een groot protest tegen alle schendingen van de fundamentele rechten van de mens, en eveneens een bewijs van de vernieuwde ontmoeting tussen joden en christenen.

Haar patroonschap betekent op de horizon van het oude continent een vaandel ontplooienvan respect, verdraagzaamheid, gastvrijheid, dat mannen en vrouwen uitnodigt om elkaar te begrijpen en te aanvaarden, over de verschillen van ras, cultuur en godsdienst heen, om zo een ware broederlijke samenleving te vormen.