Dag van de Moedertaal

Internationale Dag van de Moedertaal

Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ (International Mother Language Day) gevierd. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. De ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ werd voor het eerst in 2000 gevierd. Het communiqué dat hiertoe opriep, melde dat er bijna 6000 talen zijn.

Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en, wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen, wat dan weer bijdraagt tot meer begrip.

Aanleiding om de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ op 21 februari te vieren, zijn de rellen in 1952 toen diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals, de zesde taal van de wereld, erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. Pakistan bestond toen uit Oost- en West-Pakistan, het huidige Bangladesh en het huidige Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de taal van Pakistan was. De slachtoffers van de rellen worden in Bangladesh op deze dag herdacht tijdens Ekushey (Dag van de Martelaren).

Het goed beheersen van een moedertaal is ook heel belangrijk voor het verwerven van een andere taal zoals het Nederlands, en het Nederlands is dan weer een belangrijke bindende factor in onze samenleving.

Toren van Babel

Waar haalde Pieter Bruegel de inspiratie voor zijn schilderij ‘De Toren van Babel’ vandaan ?  Havenstad Antwerpen beleeft op dat moment zijn gouden eeuw: schepen kwamen uit alle windstreken en op straat weerklonk zowat elke taal. Het maakte het verhaal uit het Oude Testament over de Babylonische spraakverwarring voor Bruegel en zijn tijdgenoten actueel.  Wat ‘één volk, één taal’ was in Babel – de eerste stad door de nakomelingen van Noah gebouwd – verandert door Gods toedoen in talloze volkeren die over de hele wereld uitzwermen, en van dan af spreken ze elk hun eigen taal. Het is de straf voor de menselijke hoogmoed, omdat de inwoners van Babel een toren willen bouwen die zal reiken tot aan de hemel zelf. Sindsdien leven de verschillende volkeren in een ‘Babylonische spraakverwarring’ met elkaar.