Dag van de Biodiversiteit

Wereld Biodiversiteitsdag

De VN hebben 22 mei uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ (International Day for Biological Diversity/World Biodiversity Day).

De term “biodiversiteit” verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio’s, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit.

In 1992 werd het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro) ondertekend op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (Top van Rio). Dit verdrag is gericht op het behoud van de biodiversiteit op aarde en het duurzaam gebruik van de componenten ervan. Landen verplichten zich de biodiversiteit zowel in hun eigen land te beschermen als ook geëigende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

De ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ is in het leven geroepen om de belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. Aanvankelijk werd deze dag op 29 december gehouden, de dag dat in 1993 het Biodiversiteitsverdrag in werking trad. In 2000 werd de datum verplaatst naar 22 mei om de dag van de goedkeuring van de tekst van de Top van Rio in 1992 te herdenken. De ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ heeft elk jaar een ander thema.

2020 theme: “Our solutions are in nature”

As the global community is called to re-examine our relationship to the natural world, one thing is certain: despite all our technological advances we are completely dependent on healthy and vibrant ecosystems for our water, food, medicines, clothes, fuel, shelter and energy, just to name a few. The theme ‘Our solututions are in natrure’ emphasizes hope, solidarity and the importance of working together at all levels to build a future of life in harmony with nature.