Slag aan de Peene

Slag bij Kassel (1677)

De Slag bij Kassel (10 april 1677), soms ook Slag aan de Pene genoemd, is een van de drie veldslagen die in de buurt van de Vlaamse stad Kassel werden geleverd. Het was een confrontatie tussen troepen van Lodewijk XIV, en troepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

In het Europa van de 17e eeuw voerde de Franse kroon lange tijd een vijandige politiek tegenover de Habsburgers. Lodewijk XIV wilde zijn grenzen verschuiven naar makkelijker te verdedigen posities. Om dit te bewerkstelligen moest Frankrijk de Spaanse Nederlanden veroveren. Dit zou de Republiek der Verenigde Nederlanden niet over zich heen laten gaan. De republiek had liever het relatief zwakke Spaanse bewind aan zijn grenzen dan het sterke Frankrijk. De republiek moest vleugellam gemaakt worden zodat er geen hulp meer van verwacht kon worden. In 1672 lukte dit boven verwachting. De Nederlanders werden tot de Hollandse Waterlinie teruggedreven. In de roes van de overwinning liet Lodewijk echter onacceptabele vredesvoorwaarden eisen, waardoor de jonge republiek gedwongen was om de oorlog krachtig voort te zetten.

Het jaar 1673 bracht overwinningen voor de republiek en de Fransen moesten de republiek ontruimen, op de sterke vestingen Maastricht en Grave na. Lodewijk verzekerde zich een tijdlang van Engelse steun via het Verdrag van Dover maar toen de Engels-Franse vloot in 1674 verslagen werd door De Ruyter haalde de Engelse koning bakzeil. De oorlog werd voortgezet in de Spaanse Nederlanden. De republiek zond vanaf het jaar 1674 tot 1678 dertigduizend manschappen onder Willem III naar de Spaanse Nederlanden. De Spanjaarden voegden daar hoogstens 10 000 troepen aan toe en af en toe zond de Duitse keizer een leger over de Maas ter versterking.

De strategie van de Fransen bestond erin een dubbele gordel versterkte vestingen te bouwen en te veroveren. Zo zou de door Vauban bedachte Frontière de fer gerealiseerd worden. De doelen voor het jaar 1677 waren: Kamerijk (Cambrai), Valencijn (Valenciennes) en Sint-Omaars (Saint-Omer).

Na de inname van Valencijn belegerde Lodewijk in hoogsteigen persoon, samen met Vauban, Kamerijk. Naar Sint-Omaars stuurde de koning zijn broer Filips, hertog van Orléans, bijgenaamd Monsieur.

Willem III besloot de belegerde steden te ontzetten. Vanuit Ieper marcheerde hij, aan het hoofd van een leger van 32.000 man, via Poperinge en Okselare op naar de Kasselvallei. Filips van Orléans, die de aantocht vernam, trok hen tegemoet en ontmoette de Staatse troepen aan de Penebeek tussen Noordpene en Zuidpene. Lodewijk XIV stuurde hem vanuit Kamerijk 25.000 voetknechten en 9000 cavaleristen onder bevel van maarschalk Luxembourg. Bij het vallen van de avond maakten 66.000 soldaten zich op voor de strijd.

De Nederlanders bestormden de Franse posities zonder het terrein vooraf verkend te hebben. Hierdoor was maarschalk Luxembourg in staat om met een cavalerieaanval een Staatse flank te verrassen, waardoor een Staats bataljon nagenoeg vernietigd werd, en drie andere bataljons op de vlucht sloegen. Willem III blies de aftocht, die in goede orde verliep. In totaal vielen aan beide zijden 4.200 doden en 7.000 gewonden.

Sinds april 2007 is in Noordpene het bezoekerscentrum ‘Slag aan de Peene’ (Maison de la Bataille) geopend.

ZWIJGENDE VOETTOCHT

45e Mars aan de Pene

OP 24 APRIL HERDENKEN WE DE GEBOORTE VAN  WILLEM VAN ORANJE IN 1533
Zoals elk jaar in april, en dit sinds 1977 zonder onderbreking, verzamelen de Frans-Vlamingen zich zwijgzaam op het slagveld aan de Pene, waar in 1677 het lot van Zuid-Vlaanderen bezegeld werd. Het despotische Franse gezag slaagde er toen in om, na 70 jaar van knevelarij en talrijke oorlogen, de voormalige Nederlanden te ontmantelen en ons welvarend en ontwikkeld vaderland te ontbinden en te veranderen in een « Hauts de France » zonder ziel, dat alle records breekt qua ellende, werkloosheid en lelijkheid, een ware anomalie in dit welvarende noordelijke Europa waar wij integraal deel van uitmaken.

Deze vreedzame en stille mars is een unieke gelegenheid voor de Frans-Vlamingen om eraan te herinneren, dat ze als volk bestaan en dat ze niet willen verdwijnen en vooral dat we geen ch’tis zijn.

Terwijl Frankrijk een surrealistisch pseudodebat voert over zijn eigen identiteit, hebben wij, Vlamingen, geen enkele twijfel over de onze. Hieraan zal tijdens deze tocht herinnerd worden , aan de voet van de herdenkingszuil van deze brutale annexatie door Frankrijk.

Onze identiteit is geen ideologische zoals de Franse identiteit ! Wij Vlamingen zijn geen papieren, abstracte en onderling verwisselbare « burgers », maar vrije mensen, met hun wortels in een gemeenschappelijke geschiedenis, in een land en een volk ! De strijd van de Vlamingen is onderdeel van de universele strijd voor het VOLKERENRECHT, zonder hetwelke er geen « mensenrechten » bestaan.

VLAANDEREN IS ONZE VADERLAND !
LATEN WE DIT SAMEN VERDEDIGEN !


Samenkomst in Zuytpene

Zaterdag 24 april 2021 !

Verzamelen op het dorpsplein om 14 u ! Rond 14.15 u brengen we een groet aan het graf van Raf Seys.
Om 14.30 u vertrekken we voor een voettocht van ongeveer 7 km door de Vlaamse velden tussen NOORDPENE en ZUIDPENE

Na de zwijgende voettocht is er een samenzijn met zangstonde in de feestzaal van ZUYTPENE

Het is de uitdaging om het aantal deelnemers elk jaar te zien groeien ! Spreek erover in uw omgeving ! Kom in grote getale met uw gezin, uw vrienden en uw vlaggen ! Verspreid dit bericht via het internet !
Wij rekenen op u om deze manifestatie kenbaar te maken en mensen te mobiliseren ! Het is aan de Vlamingen om dit evenement te doen slagen !

_______________________________________________________________________________
AGENDA 2022 :  Samenkomst in 2022 op 23 april te NOORDPENE
Afspraak voor alle Vlamingen elke 4e zaterdag van april. De mars vertrekt afwisselend van Noordpene (even jaren) en Zuidpene (oneven jaren). De tocht eindigt op dezelfde plaats waar hij gestart is. Hij wordt georganiseerd door het Penekomitee, dat in Noordpene een museum geopend heeft dat gewijd is aan de slag van Kassel.

ADRES MICHIEL DE SWAENKRING : 934 avenue A.Mahieu in 59670 KASSEL – https://www.michieldeswaen.eu/pages/mars-aan-de-pene