Blauwemaandag

De verklaring voor een blauwe maandag ligt in de letterlijke betekenis van het woord, maar dan aan elkaar geschreven: een blauwemaandag. Een dag waarop het blauwe maan is, een term uit de volksmond waarmee een tweede volle maan binnen één kalendermaand wordt bedoeld.

In het Engels wordt in deze zin de uitdrukking ‘once in a blue moon’ gebruikt. Het verschijnsel blauwe maan komt slechts sporadisch voor, en in de astronomie gemiddeld slechts om de 2,71 jaar.

Een blauwe maandag is dus een kortdurend iets, iets dat niet zo vaak voorkomt. De vorige blauwe maan was te zien op 31 maart 2018. Dit jaar kunnen we ze waarnemen op 31 oktober, en dan is het wachten tot 31 augustus 2023.

Normaal gesproken heeft een kwartaal drie volle manen (begin, hoogtepunt en afsluiting), maar soms zijn dat er vier (begin, hoogtepunt, wakrijgewenu, afsluiting). De derde volle maan in een kwartaal dat er vier heeft werd vroeger beschouwd als een valse maan ofwel een belewe moon, ‘blauwe maan’ dus.

Het woordje ‘blauw’ in de uitdrukking slaat niet op de echte kleur blauw, de maan is immers niet echt blauw, maar is afgeleid van het oud-Engelse woord ‘belewe’, wat ‘verraden’ of ‘vals’ betekent.