Lage gisting

De koude of lage gistingstechniek (0 tot 10°C) verandert vanaf 1900 ingrijpend het brouwproces met het gebruik van ‘lage’ gisten uit Pilsen (Tsjechië). Mineraalarm brouwwater, bleke mouten en tweemaal toevoegen van hop bepalen de kwaliteit van pilsbieren of ‘lagers’. Indien niet gebrouwen volgens het Reinheitsgebot helpen rijst of maïs om een laag eiwitgehalte te realiseren en een te grote volmondigheid in smaak te voorkomen. Het Reinheitsgebot stamt uit 1516 en wordt gezien als de oudste warenwet ter wereld. Deze wet schrijft voor dat bier enkel en alleen uit hop, water en gerst mag bestaan.