Hoge gisting

Vanaf 1364 wordt het in Brabant verplicht om hop te gebruiken bij het brouwen van bier waardoor de groei van bacteriën sterk wordt afgeremd en het spel van de zuivere gistflora in bier de overhand kon krijgen. Dit betekende het begin van de toepassing van de warme of hoge gistingstechniek (15 tot 25°C) met ‘hoge’ gisten en het gebruik van mineraalrijk brouwwater. Stout is een biersoort gekenmerkt door een donkerbruine tot zwarte kleur wegens het gebruik van gebrande of geroosterde mout. De Cornet is genoemd naar herbergier Theodoor Cornet die in 1686 de afspanning ‘De Hoorn’ begon uit te baten in Steenhuffel.