Bier van hier

Voor ’t Klein Verzet zijn goed bier en plaatselijke cultuur onlosmakelijk verbonden. We kunnen het daarom heel erg waarderen dat Biergilde Dijleland een bier heeft uitgebracht waarvan de naam verwijst naar Cousin Charles-François Jacqmin de Loupoigne, een vrijheidsstrijder ‘avant la lettre’ die in de tijd van de boerenkrijg hier actief is geweest. En met het Prins van Horne bier verwijst Biergilde De Vryheytscamme eveneens naar een niet onbesproken figuur uit ons verleden als gepaste benaming voor hun eerste bierbrouwproduct.