Bier van hier

Voor ’t Klein Verzet zijn goed bier en plaatselijke cultuur onlosmakelijk verbonden, en kunnen het daarom heel erg waarderen dat:

– Biergilde Dijleland een bier heeft uitbracht waarvan de naam verwijst naar Cousin Charles-François Jacqmin de Loupoigne, een vrijheidsstrijder ‘avant la lettre’;

– het Prins van Horne bier van de Biergilde De Vryheytscamme een niet onbesproken figuur uit ons verleden te berde brengt;

– Kris Van Damme met Viridis Vallis op een eigenwijze manier herinnert aan Groenendaal als de plaats waar Jan Van Ruusbroec zich thuis voelde in zijn kluis;

– de Brasserie du Renard in Pécrot een coöperatieve brouwerij is met aandacht voor locale economie en biologische teelt;

– de laatste oude brouwerij van Neerijse uit zijn as herrees door een mooi samengaan van familiale brouwtraditie en academische spitstechnologie;

– stroomopwaarts van de Lane in de Abbaye d’Aywiers een bier wordt uitgebracht tot eer en luister van de heilige in het muurkappeletje van de herberg; en

– de eigen dorpsraad zich naar analogie met de stadsbieren engageert voor het uitbrengen van een heus dorpsbier.